web
stats
KÜTÜPHANE

BASIN ODASI

Yönetimdeki kadın - erkek dengesi kârlılığı artırıyor!
Yönetimdeki kadın - erkek dengesi kârlılığı artırıyor!
26.04.2019
GENEL

Dünyada ve Türkiye’de kadın yönetici oranları oldukça düşük seyrediyor. Japonya en az kadın yönetici oranına sahip ülke iken Türkiye 35 ülke arasında 22. sırada yer alıyor. Yönetici kademesinde yer alan kadınlar, verimliliğe ve finansal başarıya önemli katkı sağlıyor.

Türkiye’nin bulut temelli ilk personel yönetim sistemi Kolay İK, Türkiye’de ve dünyada yapılan araştırmalar doğrultusunda “Dünyada ve Türkiye’de Kadın Yönetici Oranları”na dair verileri inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Bankası, Grant Thornton ve McKinsey gibi farklı kuruluşlar tarafından yayınlanan veriler incelendiğinde, kadın yönetici oranlarının artış göstermesine rağmen erkeklere kıyasla hâlâ düşük seviyelerde olduğu göze çarparken, kadın yönetici oranı yüksek olan şirketlerin daha iyi finansal performans sergilediği ortaya çıkıyor.

İstihdamda cinsiyet eşitsizliği devam ediyor.

TÜİK'in 2019 yılı Ocak dönemi verilerine göre, ülkemizde 15 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki kadınların iş gücüne katılım oranı %33,6 erkeklerde ise %71,1. Dünya ülkelerine baktığımızda ise bu oran İzlanda’da %83, Meksika’da ise %49.

Türkiye kadın yönetici oranında Kanada, Almanya ve İngiltere’yi geride bıraktı.

Bağımsız denetim şirketi Grant Thornton'un 35 ülkeden 2 bin 500'den fazla katılımcıyla yaptığı araştırmada, 2018 'de Türkiye'deki kadın yöneticilerinin oranı %27, dünya ortalaması ise %24 olarak açıklandı. Türkiye, %27’lik kadın yönetici oranı ile %25’lik Kanada, %23’lük Almanya, %22’lik İngiltere, %21’lik Amerika ve %19’luk Hollanda’dan daha iyi durumda. Ancak Dünya Bankası’nın “Girişimcilik Araştırması” incelendiğinde, Türkiye’de çoğunluğu kadın yöneticilerden oluşan şirketlerin oranı yalnızca %0,3.

Dünyada en fazla kadın yönetici oranı insan kaynakları alanında!

2019 yılının Mart ayından Grant Thornton tarafından yayınlanan “İş Dünyasındaki Kadınlar” adlı raporda, kadın yöneticilerin uzmanlık alanları incelendi. Araştırmaya göre, en fazla kadın yöneticinin bulunduğu alan %43 ile insan kaynakları oldu. Bunu %34 ile finans, %20 ile pazarlama, %18 ile operasyonel süreçler ve %17 ile satış takip ediyor.

Kadın yönetici oranı yüksek olan şirketler, daha iyi bir finansal performans sağlıyor.

Kolay İK’nın incelediği ve McKinsey tarafından yayınlanan Diversity Matter Raporu’na göre, şirket bünyesindeki kadın ve erkek çalışan oranlarında birbirine yakın sayıları yakalayabilen şirketlerin finansal başarıları, sektörlerindeki diğer şirketlere göre %15 daha iyi. Rapor, üst yönetim ekiplerinde kadınların yer almasının şirketlerin çalışan motivasyonuna ve finansal performansına birçok olumlu katkısı olduğunu gözler önüne sererken, şirket kârlılıklarının da %7 oranında kadın iş gücüyle arttığını ortaya koyuyor.

Kadının desteklenmesi ve lider kadın sayısının artırılması konusunda Kolay İK Kurucu Ortağı Gizem Sevinç yaklaşımlarını şu şekilde aktardı: “Her ne kadar rakamlar kadın istihdamında karnemizin pek parlak olmadığını ortaya koysa da araştırma sonuçları “kadın iş gücü gerekliliği” konusundaki farkındalığımızı artırıyor. Masada “yer” alan, özgüveni ile karar veren, yöneten, üreten kadınları desteklemek cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına Kolay İK olarak katkıda bulunmak ülkemiz ve bizler için oldukça önemli. İş süreçlerimizi 18 kadın (%54) ve 15 erkek çalışanımızla sürdürüyoruz. Kadınların gücüne inanıyoruz!”

Kolay İK Hakkında

Kolay İK, Türkiye’nin ilk bulut tabanlı personel yönetim yazılımı. İK çalışanların iş yükünü en aza indirerek, katma değerli işlere odaklanmasına olanak tanıyor. Personel yönetimine dair tüm süreçleri dijitalleştirerek tek çatı altından yürütülmesini sağlıyor, verimliliği artırıyor, hataları azaltıyor. İzinler, eğitimler, bordro, yemek kartı yönetimi, harcamalar, bireysel emekliliğe katılım, zimmet ve özlük bilgileri, performans yönetimi gibi birçok konuda çözümler sunarak, şirket çalışanlarının ve İK ekiplerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Bilgi İçin: Tülay Genç | [email protected] | +90 (212) 635 70 68

B2Press’in yayınladığı haberleri siz de yayın organınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Hemen formu doldurun, tüm haberleri anında alın.
YAYINCI TALEP FORMU
Lütfen geçerli bir isim giriniz.
Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz.
Lütfen onaylayın.
Tüm hakları saklıdır © B2Press B.V.
B2Press
Gönderiliyor...
B2Press