web
stats
KÜTÜPHANE

BASIN ODASI

TÜSEV: “Türkiye’de sivil toplumun gelişebilmesi için mali mevzuatın iyileştirilmesi gerekiyor”
TÜSEV: “Türkiye’de sivil toplumun gelişebilmesi için mali mevzuatın iyileştirilmesi gerekiyor”
16.05.2018
GENEL

TÜSEV: “Türkiye’de sivil toplumun gelişebilmesi için mali mevzuatın iyileştirilmesi gerekiyor”

TÜSEV’in raporuna göre, Türkiye’de faaliyet gösteren 117 binden fazla vakıf ve derneği ilgilendiren mali mevzuatın elverişli ve bağışçılar adına teşvik edici olması için iyileştirme çalışmaları yapılması gerekiyor.

25 yıldır sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), sivil toplumu ilgilendiren mali mevzuatın iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında hazırladığı Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Vergi Uygulamaları ve Kamu Yararı Statüsü: Mevcut Durum ve Öneriler Raporu’nu yayımlandı. Raporda mali ve vergisel düzenlemelerin mevcut durumu özetlenirken, “Vergi Muafiyeti ve Kamu Yararı” statüsüne dair ayrıntılı incelemeler ve verimli şekilde uygulanmalarına yönelik öneriler paylaşılıyor. Mayıs 2018 tarihli raporda; mevcut mevzuata göre vakıf ve derneklerin tabi olduğu vergiler, mal varlıklarından elde edilen gelirlerin stopaja tabi olması ve sosyal amaçlı iktisadi işletmeler için herhangi bir vergi muafiyeti olmaması sebebiyle, sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerinin zorlaştırdığına dikkat çekiliyor.

Bağışçılığı teşvik edecek iyileştirmeler yapılmalı!

TÜSEV’in raporuna göre, mevcut vergi sistemi, sosyal fayda yaratmak için kurulan ve topluma hizmet eden vakıf ve derneklerin faaliyette bulunmalarını ve gelişmelerini zorlaştırıyor. Yeni STK’ların kurulması teşvik edilmediğinden, sektör istenilen düzeyde gelişemiyor. Mevcut mevzuat ayrıca, bireysel bağışları teşvik etmiyor. Ücretli çalışanların gelir vergisi beyannamesi düzenlememeleri sebebiyle bağışlarını vergi matrahlarından indirememeleri, bağışçılığın gelişmesini olumsuz etkileyen sebeplerden bir diğeri. Vakıf ve derneklerin mali açıdan sürdürülebilir olması için, çeşitli teşviklerin getirilmesi gerekiyor.

Kamu yararı ve vergi muafiyeti statüleri, daha verimli ve erişilebilir hale getirilmeli!

Rapora göre, STK’lar için vergi istisna veya muafiyetlerinden yararlanmanın en önemli araçlarından olan “Kamu Yararı veya Vergi Muafiyeti” statüleri için iyileştirmeler yapılmalı. Türkiye’de faaliyet gösteren 5.083 yeni vakıftan sadece 267’sinin, 111.987 dernekten ise sadece 390’ının sahip olduğu bu statülerin, kapsayıcı bir tanımla birleştirilmesi gerekiyor. Bu statüleri almaya hak kazandırıcı faaliyetlerin tanımının genişletilmesi ve Bakanlar Kurulu gibi ulaşılması güç ve siyasi bir makam yerine bağımsız bir kuruluş tarafından verilmesi gerekiyor.

TÜSEV Hakkında:
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kuruldu. 25 yıldır sivil toplumun daha elverişli bir ortamda faaliyet gösterebilmesi ve karşılaşılan ortak sorunlara çözümler sunabilmek için yüzden fazla Mütevelliler Heyeti üyesinden aldığı destekle çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgi İçin: Tülay Genç | [email protected] | +90 (212) 635 70 68

B2Press’in yayınladığı haberleri siz de yayın organınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Hemen formu doldurun, tüm haberleri anında alın.
YAYINCI TALEP FORMU
Lütfen geçerli bir isim giriniz.
Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz.
Lütfen onaylayın.
Tüm hakları saklıdır © B2Press B.V.
B2Press
Gönderiliyor...
B2Press