web
stats
KÜTÜPHANE

Bulut bilişim şirketleri nasıl pazarlama yapmalı?

Bulut bilişim şirketleri nasıl pazarlama yapmalı?
13.02.2023
İş süreçleri dijitale taşındıkça her ölçekten işletme için bu süreçleri kesintisiz ve verimli bir biçimde yürütmelerine yarayan teknolojilerin önemi artıyor. Kesintilerin olmadığı, ölçeklenebilir, maliyet avantajlı teknolojilerden söz ettiğimizde ise karşımıza bulut dönüşüm kavramı çıkıyor. Bulut bilişim sektöründe rekabet her geçen gün artarken, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini, bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini daha iyi anlatabilmek için pazarlamadan ve kurumsal iletişimden yararlanması gerekiyor.

İş süreçleri dijitale taşındıkça her ölçekten işletme için bu süreçleri kesintisiz ve verimli bir biçimde yürütmelerine yarayan teknolojilerin önemi artıyor. Kesintilerin olmadığı, ölçeklenebilir, maliyet avantajlı teknolojilerden söz ettiğimizde ise karşımıza bulut dönüşüm kavramı çıkıyor. Bulut bilişim sektöründe rekabet her geçen gün artarken, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini, bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini daha iyi anlatabilmek için pazarlamadan ve kurumsal iletişimden yararlanması gerekiyor.

Başlarken

İş süreçlerinin yaklaşık 10 yıldır büyük bir dönüşüm içinde olduğunu, fakat bu değişimin son üç yılda hızlandığını kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Her yıl yayımladığı Küresel Riskler Raporu’yla dünyanın kısa ve uzun vadedeki endişe kaynaklarını sıralayan Dünya Ekonomik Forumu’nun da son raporunda "yaygın siber suç ve siber güvensizlik" başlığını 2 ve 10 yıllık listelerinin tek teknoloji konulu riski olarak tanımlaması, dönüşümün bir güvensizlik yaratacak ölçüde hızlı olduğunu kanıtlıyor.

Dijital dönüşümün trend tahminlerinin ilk sıralarındaki bir başlık olmaktan çıkıp, hayatlarımızın merkezine yerleşmesiyle işletmeler için bu dönüşümü sağlayacak teknolojileri kullanma eğilimi de artıyor. Dijital dönüşümü konuşurken artık şirketlerin genel merkezlerine ve şubelerine kurulan büyük veri merkezlerinden, her yeni ihtiyaçta satın alınan yazılım lisanslarından ve donanımlardan söz etmiyoruz. Zira bugün bulut bilişim (cloud computing), işletmelerin dönüşen dijital ihtiyaçlarına kolayca yanıt verecek kapasiteleri, ölçeklenebilirliği ve verimliliği sunuyor.

Bulut nedir? Bulut şirketleri ne iş yapar?

Bulut, internet üzerinden erişilen sunucuları ve bu sunucularda çalışan yazılım ve veritabanlarını ifade eden bir terimdir. Bugün, dünyanın farklı yerlerinde konumlanan veri merkezlerinde yer alan bulut sunucuları, kullanıcıların ve şirketlerin Internet veya kurumsal ağları üzerinde yaptıkları her eylemin gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Bulut bilişim son kullanıcıların dijitalde kullandığı pek çok ürün ve hizmeti olanaklı kılarken, işletmeler bulut bilişimden tedarik zinciri yönetiminden insan kaynaklarına, finanstan müşteri ilişkileri yönetimine, siber güvenlikten kurumsal kaynak planlamaya, iş birimlerinin neredeyse tamamında yararlanabiliyor.

Grandviewresearch araştırmasına göre 2030'a kadar her yıl %15,7'lik büyümesi beklenen küresel bulut bilişim pazarı, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud gibi teknoloji devleri tarafından paylaşılıyor. Bu şirketler hem altyapı şirketleri olarak geliştiricilere, teknoloji sağlayıcılarına ve işletmelere bulut altyapıları sunarken, aynı zamanda kendilerine ait bulut platformlarında çalışan bulut yazılımlar da sağlıyor.

Öte yandan Microsoft, Salesforce, SAP, Zoho gibi şirketler, bulut altyapı sağlayıcılarının platformlarında çalışan kurumsal uygulama yazılımlarıyla yine bulut şirketi veya bulut bilişim sağlayıcısı pazarının oyuncuları arasında yer alıyor. Sıraladığımız şirketler, geliştirdikleri kurumsal çözümlerle işletmelerin dijital dönüşümünü mümkün kıldıkları için, ürünlerini ve çözüm ailelerini bireysel kullanıcılara değil, şirketlere pazarlamakla ilgileniyor. İşte bu gibi şirketler, B2B (business to business) şirket olarak adlandırılıyor.

B2B pazarlama nedir, neden önemlidir?

B2B pazarlama, adından da anlaşılacağı gibi, ürün ve hizmetlerin bir işletmeden başka işletme ve kuruluşlara pazarlanmasıdır. Pazarlama denince akla çoğunlukla son tüketiciyi hedefleyen iletişim faaliyetleri gelse de son dönemde B2B markalar da pazarlamanın önemini fark ediyor. Zira bulut çözüm pazarı hem altyapı hem de yazılım bakımından durmadan genişliyor. Dünya devlerinin bölgesel pazarlardaki rekabeti, o devlerin çözümlerini temsil eden bulut bilişim şirketleri için de daha çok müşteriye ulaşmayı gerektiriyor.

Özellikle bulut bilişim çözümleri çoğunlukla çok daha niş ve küçük müşteri kitlelerini hedeflediğinden, kurumsal satış potansiyelini artırmak isteyen markaların genel iletişim kampanyaları veya televizyon reklamları gibi alışıldık yöntemler yerine daha özgün, aynı nişe hitap eden ve tutarlı kampanyalar yürütmesi gerekiyor.

Bulut bilişim maliyetleri dengelemede önemli rol oynasa da dijital dönüşüm yatırımları, özellikle ekonomik koşulların daha sert seyrettiği dönemlerde şirket liderlerinin temkinli ve seçici yaklaştığı yatırımlar olarak öne çıkıyor. Yatırım yapmaya karar veren liderler ise sonuçları çok hızlı görmek istiyor. Özellikle bulut bilişim alanında bir uzmanlığı olan, bir endüstriye dair bilgi birikimine sahip, spesifik bir sektörde farklı şirketlerin başarılı dijital dönüşüm süreçlerine imza atmış bulut bilişim sağlayıcılarının bu yetkinliklerini B2B pazarlama kapsamında çeşitli iletişim araçları kullanarak potansiyel müşterilerine ulaştırması, doğru eşleşmelerin yaşanması açısından önem arz ediyor.

Teknoloji şirketleri iletişim süreçlerini nasıl yönetmeli?

Pazarlama ve kurumsal iletişimin B2B şirketler için de hayati olduğuna ikna olduktan sonra, şirketlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini keşfedebilmek için B2B ve B2C pazarlama arasındaki farklara odaklanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. HubSpot’ta yer alan bir makalede bu konu bir tablo üzerinden oldukça iyi özetleniyor:

  • B2C pazarlamada eğlence ve fırsatlar ikna edici sebepler olarak öne çıkarken, B2B pazarlamada müşteri adayları yatırım getirisine (ROI), verimliliğe ve uzmanlığa odaklanıyor.
  • B2C pazarlamada duygular kararı tetiklerken, B2B şirketler satın alma kararlarını verirken rasyonel ve finansal gerekçeleri temel alıyor.
  • B2C pazarlamada müşteriler konuya dair eğitilmeye her zaman ihtiyaç duymasa da B2B şirketlere sunulan ürün ve hizmetin faydalarını anlatmak, şirketleri kazanımlara dair eğitmek gerekiyor. İşte burada devreye içerik pazarlaması, kurumsal iletişim gibi başlıklar giriyor.
  • Öte yandan son kullanıcılar markalarla daha kısa vadeli ilişkiler kurarken, B2B pazarlama daha uzun vadeli işbirliklerine, uzun vadeli anlaşmalara ulaşmayı hedefliyor.

Yukarıda sıraladığımız dört maddeden B2B pazarlama ve iletişim planlarını tasarlamaya hazırlanan bulut bilişim ve teknoloji şirketlerinin müşterilerini eğitmeye, uzmanlıklarını sergilemeye, ikna edici ve araştırmalara dayanan gerekçeler sunmaya ve iletişim faaliyetlerine uzun vade yatırım yapmaya odaklanması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu odak noktaları, kullanılacak araçları da belirliyor.

Bulut ve B2B teknoloji şirketlerinin kullanabileceği iletişim araçları nelerdir?

Bugün işletmelerin satış başarısını saha ekiplerinin performansının ve sundukları müşteri deneyiminin yeterliliği kadar, medyada sağladıkları görünürlük ve ortaya koydukları bilgilendirici içerikler de belirliyor. Bu anlamda bulut ve B2B teknoloji şirketlerinin kullanabileceği, pazarlama ve iletişim planlarının merkezine alabileceği araçlar arasında aşağıdakiler öne çıkıyor.

Düzenli basın bülteni dağıtımı

Bulut bilişimi savunan ve iş süreçlerinin dijitalleşmesi için çalışan işletmelerin medya görünürlüğü sağlamaya öncelikle basın bültenleriyle başlaması gerekiyor. İşletmelere sektöre ve dijitalleşmeye dair bilgi birikimlerine görünür kılma fırsatı veren basın bültenleri, arama motoru sonuçlarını da olumlu etkiliyor. Markaların küresel trend ve raporlardan beslenen, haber değeri taşıyan ve gazetecilerin ilgisini çekebilecek konularda, nitelikli bir editoryal yaklaşımla oluşturulmuş basın bültenleri, güçlü medya ağları sunan PR servisleri aracılığıyla dağıtıldığında dijital ve basılı medyada görünürlük fırsatı sağlıyor. Basın bültenleri aracılığıyla sektörel gelişmelere ve uzmanlıklarına dair düzenli mesajlar veren bulut bilişim şirketleri, sundukları ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyan müşterilerin ilgisini daha kolay çekebiliyor. Yurt dışı pazarları hedefleyen B2B teknoloji şirketleri, yurt dışında dağıtılan, pazar dinamiklerine ve medya ilkelerine özel olarak oluşturulan, dile göre yerelleştirilen basın bültenleriyle uluslararası basında varlık kurarak yurt dışı müşterilerin dikkatini de toplayabiliyor.

Özel haber çalışmaları ve markalı içerikler

İş dünyası odaklı veya sektörel dijital yayınlarda veya çok ziyaret edilen haber sitelerinde yayımlanan özel haber ve markalı içerik (advertorial) çalışmaları da söz konusu bulut bilişim ve B2B teknoloji şirketinin medya ilişkilerinin güçlü olduğunu ortaya koyuyor. İtibar yönetimine de katkıda bulunan bu çalışmalar, potansiyel müşteriler için marka konumlandırmasını hemen üst sıralara taşıyabiliyor.

İş dünyası dergileriyle işbirliği

Türkiye’de her sektörün ilgiyle takip ettiği en az bir basılı yayın, dergi varlığını sürdürüyor. Fortune ve Capital gibi iş dünyasına odaklanan genel dergilerin yanı sıra ödeme sistemlerine, BT’ye, inşaata, finansa, girişimciliğe dair yayın yapan dergiler, B2B şirketlerin ve teknoloji sağlayıcılarının sürdürülebilir ilişkiler geliştirmesi gereken mecralar arasında konumlanıyor. Bu dergiler, tirajları düşük olsa dahi doğru kişileri ulaştığı kesin olduğundan, hem satış potansiyelini hem de itibarı artırmaya yarıyor.

Haber ve iş dünyası odaklı televizyon kanallarıyla işbirliği

Yalnızca iş dünyasına ve finansa odaklanan televizyon kanalları veya haber odaklı kanalların iş dünyası programları, yine markaların itibarına katkıda bulunan ve onlara medya görünürlüğü sağlayan iletişim araçları arasında öne çıkıyor. Özellikle sektörde 10. yıl, 20. yıl gibi özel dönemlerde veya her yılın başında ve sonunda organize edilecek konukluklar, bulut bilişim şirketlerinin vizyonlarını, inandıkları değerleri, sektörel başarılarını özet bir biçimde kamuoyuna aktarması açısından önem taşıyor.

İndirilebilir dokümanlar

B2B şirketlerin, mevcut medya kanallarını kullanırken, kendilerine ait medyayı da aktif olarak sürece dahil etmesi gerekiyor. Bugün markaların internet siteleri ve sosyal medya kanalları, aslında kendilerine ait medya araçları olarak da konumlanıyor. Yazının önceki bölümlerinde B2B müşteri adaylarının bilgilendirilmek istediklerinden söz etmiştik. İndirilebilir dokümanlar, bu isteğe yanıt verebilen en profesyonel formatlardan biri olma özelliği taşıyor. Bir bulut bilişim şirketi, hedeflediği ve yetkinliğine güvendiği pazara, teknolojiye ve sektöre dair bilgi birikimini, akademik ve aktüel formatların kesişiminde hazırlanmış, okuru sıkmayan ama aynı zamanda bilgilendiren içerikleri PDF formatında indirilebilir doküman olarak internet sitesinden sunduğunda, satış hunisi için de bir alan oluşturmuş oluyor. Örneğin ad soyad ve e-posta adresi gibi bilgileri isteyen kısa bir form üzerinden sunulacak “Bulut bilişim e-ticareti nasıl dönüştürüyor?” başlıklı bir indirilebilir doküman, konuyla ilgilendiği açık olan kurumsal müşterileri keşfetmeyi kolaylaştırabiliyor.

Başarı hikayeleri

İngilizcede testimonial olarak adlandırılan ve diğer müşterilerin deneyimlerini içeren başarı hikayesi vaka dosyaları veya videoları, potansiyel müşterileri ikna etmede önemli rol oynuyor. Zira endüstri uzmanlığını ve proje başarısını birinci ağızdan duyma fırsatı veren başarı hikayesi çalışmaları, kurumsal müşteriler için pek çok pazarlama çalışmasından daha gerçekçi görünüyor.

E-bültenler

B2B pazarlamacıların %93'ünün e-postayı bir araç olarak kullandığını biliyor muydunuz? Düşük maliyetli bir pazarlama aracı olan e-bültenler, bulut bilişim şirketlerinin hizmet ve ürünleriyle ilgilenen müşterilere doğrudan e-posta kanalıyla ulaştığından, satış potansiyelini de büyük ölçüde artırıyor. Başarı hikayelerinin, endüstriye ve sektöre dair haberlerin, sektördeki son gelişmelerin e-postalar aracılığıyla düzenli olarak müşterilere iletilmesi, soğuk satış e-postalarından daha etkili bir sonuç yaratabiliyor.

Webinar’lar

Küresel salgının başlangıcıyla daha da popüler hâle gelen webinarlar, bir başka deyişle web seminerleri, sektörel uzmanlığı yansıtmanın interaktif yollarından biri olarak öne çıkıyor. B2B şirketlerin ve bulut bilişim çözümleri sağlayıcılarının sektörlerine dair trend konuları ve odaklandıkları işkolunda olan bitenleri neredeyse masrafsız bir biçimde anlatmalarına yarayan webinarlar, potansiyel satış kanalı oluşturmak açısından oldukça etkili bir yol sunuyor.

B2Press’le tanışın!

2022’de 450’den fazla markaya hizmet vererek iş hacmini %104, cirosunu ise %163 artıran Online PR Servisi B2Press olarak portföyümüzdeki çok sayıda bulut bilişim şirketine ve teknoloji sağlayıcısına, yukarıdaki araçları kullanarak ürün ve hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırma fırsatı sunuyoruz. Halkla ilişkileri sıkıştığı geleneksel sınırlardan kurtarıp dijitale uyarlayarak markalara kendilerini ifade edebilecekleri yeni alanlar açıyoruz.

  • Dünyanın 30'dan fazla ülkesinde, 23 dilde basın bülteni gönderimi hizmeti veriyor, medya takip ve raporlama süreçlerini tek pakette birleştirerek maliyet avantajı sağlıyoruz.
  • Gerek basılı medyada, gerek dijital medyada özel haber ve markalı içerik çalışmaları için sektöre, markaya ve müşteri hedeflerine ilişkin medya ilişkileri kuruyor, özel içerikler geliştiriyoruz.
  • B2Press Plus adını verdiğimiz hizmet kapsamında siber güvenlik, kurumsal yazılım ve holding gibi büyük yapılar için teknik doküman, indirilebilir sunum, web sitesi içeriği, e-bülten çalışmaları, rakip, gündem ve trend analizi gibi çalışmalar üretiyoruz.
  • İş ortaklarımızdan JakoMeet ile işletmelerin ihtiyaçlarına özel web semineri altyapıları kuruyor, dijital etkinlik yönetiminde yeni bir çağ başlatıyoruz.

Bizi daha yakından tanımak, hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için yazının altındaki teklif formunu doldurabilirsiniz.

B2Press ile 50'den fazla ülkede basın bülteni dağıtmak mümkün.
Detaylı bilgi için hemen formu doldurun.
TEKLİF FORMU
Lütfen hedef ülkenizi seçiniz.
Lütfen geçerli bir isim giriniz.
Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz.
Lütfen onaylayın.
Tüm hakları saklıdır © B2Press B.V.
B2Press
Gönderiliyor...
B2Press