web
stats
KÜTÜPHANE

Ürün lansmanı nasıl yapılmalı?

Ürün lansmanı nasıl yapılmalı?
20.01.2022

Yeni bir ürünü piyasaya sunarken veya mevcuttaki bir ürünü yeni bir pazara tanıtırken yapılan ürün lansmanı, stratejik iletişim çalışmalarından oluşur. Etkili ve başarılı bir ürün lansman süreci: Ürün testi, hedef kitle analizi, detaylı lansman planı, medya planlaması ve raporlama adımlarını içeren PR çalışmalarını kapsar. Bu çalışmaları uçtan uca yönetebilmek adına yapmanız gerekenleri sizin için 7 adımda özetledik. Örnek ürün lansman kampanyalarına da yer verdik.

Globalleşen dünyada giderek yoğunlaşan rekabet ortamı, markaların ürün ve hizmet noktasında yürüttüğü iletişim çalışmalarını daha da öne çıkarıyor. Özellikle piyasaya yeni bir ürün sunarken, iyi bir “ilk izlenim” oluşturmak üzere güçlü bir etki yaratacak ürün lansmanlarının önemi giderek artıyor. Peki, pazara yeni sunulan bir ürünün lansmanı nasıl yapılmalı? Piyasaya başarılı ve etkili bir giriş yapmak için ayrıntılı lansman planı nasıl hazırlanır? İşte tüm bu sorulara yanıt vermeye gayret ettik.

Ürün lansmanı, bir markanın pazara sunacağı yeni bir ürün veya hizmeti basına, sektöre ve tüketicilere duyurması için yapılan stratejik iletişim çalışmaları bütünüdür. Ürün lansmanı, müşteri ihtiyaçlarını anlama, ürünü ihtiyaca uygun olarak tasarlama, test etme, pazarlama, tanıtım ve ürünü kitleye ulaştırma gibi kapsamlı adımların yer aldığı ciddi bir süreçtir.

Pazarlama karması ürün ile başlar. Başarılı bir ürün lansmanı markaya yalnızca satış açısından ivme kazandırmakla kalmaz, sunulan ürünün kalite ve güvenilirliğine ilişkin olumlu bir ön izlenim bırakılmasını ve markanın konum ve itibarının pekiştirilmesini de sağlar. Başarılı bir ürün lansmanına giden yol ise hedef kitle üzerinde istenilen etkinin yaratılmasını sağlayacak lansman öncesi, lansman sırası ve lansman sonrası adımları dikkatlice planlamaktan geçer. Bu noktada ayrıntılı bir ürün lansmanı planı için dikkat edilmesi gereken başlıca 7 madde vardır.

Ürün lansmanı için izlenmesi gereken 7 adım

Etkili bir yeni ürün lansmanı için izlenmesi gereken 7 adım

  1. Lansmanı yapılacak yeni ürünü test edin!

Lansmana hazırlık yapmak ve her şeyi titizlikle ayrıntılı olarak planlamak, lansmanın başarılı olabilmesinin ilk şartıdır. Başarıya giden yolda atılacak ilk adım ise ürününüzden emin olmaktır. Ürünü her açıdan test etmek ve hatasız bir şekilde tüketicilere sunmak sadece ürünün değil, markanın da imajını doğrudan etkiler. Bu nedenle olası sürprizlere ve kazalara karşı tüm ürünü deneyin, test edin, deneyimleyin. Bu aşamada lansman öncesi yapacağınız focus grup çalışmaları da hedef kitlenin ürünü denemesi ya da deneyimlemesi açısından önemlidir.

  1. Hedef kitlenizi iyi tanıyın!

İlk adımı attıktan, yani ürününüzden emin olduktan sonra ulaşmak istediğiniz hedef kitleyi araştırmak, bu kişilerin ilgi alanlarını, demografik özelliklerini, kullandıkları iletişim araçlarını, tercih ettikleri medya kanallarını ve sosyal medya kullanım alışkanlarını bilmeniz gerekir. Bu sayede yeni sunulacak ürün veya hizmetin nerede ve nasıl tanıtılacağı konusunda fikir sahibi olabilir, ürün lansmanı için gerekli tüm süreçleri sağlıklı bir şekilde planlayabilirsiniz. En doğru stratejiyi oluşturabilmek için hedef kitleyi iyi tanımak, istek ve beklentilerini bilmek son derece önemlidir. Çünkü ancak bu doğrultuda hareket edilirse başarılı olunabilir. Eğer lansman öncesinde Focus grup çalışması yapmanız mümkün olursa, hedef kitleniz içindeki farklı grupların ürününüze dair görüş ve beklentilerini de öğrenme şansınız olabilir.

  1. Ayrıntılı lansman planı oluşturun, lansman süreçlerini es geçmeyin!


Lansman kapsamında vermek istediğiniz mesajı önceden belirlemek ve mesaja uygun bir iletişim çalışması yürütmek akılda kalıcılığı sağlar. Bunun için lansman öncesi, lansman sırası ve lansman sonrası süreçleri belli bir plan çerçevesinde yürütmek ve verilmek istenen mesajları bu üç lansman aşamasının her birine entegre etmek gerekir. Her aşamayı ayrı ayrı önceden planlayarak bu plan üzerinden ilerlemek olası bir kargaşayı önleyecektir. Bırakılmak istenen etkiye odaklanılarak verimli bir sonuca ulaşmak daha kolay olacaktır. Böylece hem hedef kitlede yaratılmak istenen izlenim pekiştirilir, hem de sürdürülebilir bir iletişim stratejisi benimsenmiş olur.

Ürün lansmanı için ilgi çekici bir fikir bulun

  1. Lansman için ilgi çekici bir fikir bulun!


Kitlelere ulaşmak ve onları harekete geçirmek için ürün lansmanını ilgi çekici kılmak gerekir. Bunun için hedef kitleyi incelikli şekilde analiz ederek; ilgi alanlarına ve zevklerine uygun, onlara hitap eden, dikkatlerini çekecek bir kurgu oluşturmak ve buna paralel bir lansman fikri geliştirmek önemlidir. Yeni sunulacak ürün veya hizmetin duyurulduğu kanallar, iletişimde kullanılan dil, verilen vaatler ve tüketiciye yaşatılan ilk deneyim gibi pek çok faktör, ilgi çekme noktasında oldukça etkilidir. Hangi yolla dikkat çekileceği ise ürüne ve hedef kitlesine bağlıdır. Öyle ki bir ayakkabı ile bir peynir markasının ürün lansmanları hem kullanılan iletişim araçları, hem sundukları vaatler hem de iletişim dili bakımından birbirinden farklılık göstermelidir.

  1. Kullanılacak iletişim kanallarını doğru belirleyin!

Dikkat çekici bir ürün lansmanı için önce hedef kitlenin karşısına etkili olarak çıkmak gerekir. Lansmanın ses getirmesi ise doğru kanallar kullanılarak yapılan duyurulara bağlıdır. Bu noktada medya, en etkili araç olarak karşımıza çıkar. Ürün lansmanı iletişim çalışması, reklam ve pazarlama faaliyetlerini bir arada barındıran karma bir aktivite olduğundan lansmana özel olarak detaylı bir strateji, kreatif bir çalışma hazırlanması ve doğru medya planlaması gerekir. Bu kapsamda söylemlerin oluşturulması, basın ve hedef kitle karşısına çıkacak marka sözcüsünün belirlenmesi, basın bülteni dağıtımı, tanıtım için reklam görselleri hazırlanması ve varsa bir de reklam filmi yayınlanması gerekir. Tüm bunları duyurmak için ise hedef kitlenin aktif olduğu online ve offline medya kanalları en doğru yerlerdir. Uygun medya mecralarında yer alarak hedef kitlenizin nezdinde öne çıkmalısınız. Lansman ile ilgili haber ve duyuruların yayınlanması da incelikli planlama gerektiren bir çalışmadır.

Dijital iletişim planınızı yaparak medyada görünür olun.

  1. Basında görünür olun, dijital iletişim planını es geçmeyin!


Ürün lansmanı kapsamına hedef kitlenin karşısına çıkmak için medyada yer almak gerektiğine değindik. Bu da ancak gazetecilerle iletişim kurarak mümkün olur. Basın bültenleri aracılığıyla gazetecileri üründen haberdar etmek, lansmanın hedef kitle tarafından duyulmasına olanak sağlar. Daha geniş kitlelere ulaşmak için ise dijital medyadan faydalanmak gerekir. İnternetin yaygın kullanımı ile birlikte haber alma noktasında online haber sitelerinin, forum ve blogların öne çıktığı günümüzde, online medyada yer almak ürün lansmanının etkili ve başarılı olmasında büyük avantaj sağlar. Doğru mecraların ve gazetecilerin hedeflenmesi, hem lansman öncesindeki duyuruların ve lansman sırasındaki gelişmelerin hedef kitleye duyurulmasında hem de lansman sonrasında ürün veya hizmete ilişkin yaratılacak algının pekiştirilmesinde kritik rol oynar. Üstelik dijital mecralarda yayınlanan haberleriniz, arama motoru optimizasyonuna (SEO) da yardımcı olur.

Ürün lansmanı kapsamında yapılan basın bülteni çalışmaları ürüne dair bilgi vermek için kullanılan en etkili iletişim aracıdır. Ürünün özellikleri, sağladığı faydalar, hangi amaçla kullanıldığı veya sahip olduğu ödüller gibi ürüne dair pek çok detay, basın bülteni dağıtımı sayesinde geniş kitlelere ulaştırılır ve lansmanın yankı uyandırmasını sağlar.

  1. Lansman kampanyasının etkisini ölçün, raporlayın!


Ürün lansmanının tüm aşamalarından verimli sonuç almak için yürütülen iletişim çalışmalarına dair geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve yaratılan etkinin ölçülmesi gerekir. Bu sayede hem benimsenen iletişim stratejisinin doğruluğu saptanır hem de izlenen yol haritasının sürdürülebilirliği sağlanır. Tüm bunları değerlendirebilmek için ise yapılan çalışmaları ölçülebilir hale getirmek gerekir. Bu noktada dijital medya, en etkili araç olarak karşımıza çıkar. Teknoloji çağında haber alma noktasında tercih edilen online haber siteleri, forumlar, bloglar ve sosyal medya platformları, geleneksel medya olarak adlandırılan basılı gazete, televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarından farklı olarak zaman/mekan sınırını ortadan kaldırıp hem daha fazla kişiye ulaşılmasını sağlar hem de veri odaklı çıktı sunarak etkinin ölçümlenmesine olanak tanır. Dolayısıyla yapılması faydalı olacak online basın bülteni çalışmalarının medya takip ve raporlama hizmeti, aldığınız sonucu gözle görünür hale getirir. Hangi mecralarda ne şekilde haber olduğunuzun analizini yapmanızı sağlar. En önemlisi ise bu sayede yürütülen lansman kampanyasının baştan sona ulaştığı etkileşimi detaylı olarak inceleyebilmenizdir.

Başarılı ürün lansmanı örnekleri

  • Président Peynir

Etkili ürün lansmanının başarılı örneklerinden birini veren Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri üreticisi Ak Gıda, 2018 yılında Avrupa’nın lider peynir markalarından Président’i Türkiye’ye getirmesiyle ile ilgili ürün lansmanı için detaylı bir medya planlaması yaparak hem stratejik bir iletişim çalışması yürüttü, hem de reklam faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda öncelikle basın bültenlerinin gücünden yararlanarak pek çok mecrada yer alan marka, yeni ürününü geniş kitlelere ulaştırdı. Sosyal medyada yürüttüğü iletişimle de önemli bir etkileşim alan peynir markası, tanıtım çalışmaları için de reklam filmlerinden yararlandı. Örnek çalışmanın detaylarına linkten ulaşabilirsiniz:

Basın bülteni örneği için tıklayınız

Sosyal medya iletişimini ise linkten inceleyebilirsiniz. 

Reklam filmini izlemek için;

  • Mondelez - Oreo

Bir diğer başarılı örnek ise 2015 yılında Türkiye pazarına giren Oreo üzerinden verilebilir. Dijital medyaya odaklanarak etkileyici bir ürün lansmanı gerçekleştiren marka, sosyal medyada yürüttüğü iletişim çalışması ile dikkat çekti. Türkiye pazarına girişini Türkiye’nin illerine özel olarak hazırladığı içeriklerle hedef kitlesine duyuran marka; gerek medya planlaması, gerekse benimsediği iletişim stratejisi ile Türkiye pazarına yankı uyandıran bir giriş yaptı. Kampanyanın sihirli değneği ise “yerelleştirme” oldu.

Sosyal medya iletişimi örnekleri için tıklayınız.

Reklam filmini izlemek için:

Siz de fark yaratacak etkili bir ürün lansmanı gerçekleştirmek istiyorsanız, profesyonelce hazırlanmış basın bültenleriyle geniş kitlelere ulaşmak için B2Press Online PR Servisi’nden destek alabilirsiniz. Uzman ekibiyle 2016’dan bu yana basın bülteni yazımı, dağıtımı, takibi ve raporlamasının yanında özel haber ve röportaj çalışmaları da gerçekleştiren B2Press, 50 farklı ülkede 23 farklı dilde hizmet verir. Üstelik bu hizmetleri uzun vadeli sözleşmelerle değil, “kullandığın kadar öde” mantığıyla sunulan PR paketleriyle gerçekleştirir. Daha detaylı bilgi alabilmek için sayfanın yan tarafındaki talep formunu doldurabilirsiniz.

B2Press ile 50'den fazla ülkede basın bülteni dağıtmak mümkün.
Detaylı bilgi için hemen formu doldurun.
TEKLİF FORMU
Lütfen hedef ülkenizi seçiniz.
Lütfen geçerli bir isim giriniz.
Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz.
Lütfen onaylayın.
Tüm hakları saklıdır © B2Press B.V.
B2Press
Gönderiliyor...
B2Press