web
stats
KÜTÜPHANE

Online PR nedir?

Online PR nedir?
01.05.2021
Online PR veya Dijital PR; arama motorları, haber siteleri, sosyal medya kanalları, bloglar ve forumlar gibi internet araçları kullanılarak dijital alanda yönetilen iletişim çalışmalarıdır.

Dijital PR olarak da adlandırılan Online PR, markaların iletişim çalışmaları kapsamında haber siteleri, bloglar, forumlar ve sosyal medya platformlarında, hedef kitleye uygun mesajlar oluşturularak imaj ve itibarın güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Online PR, markaların ürettiği ürün ve hizmetlerin yanı sıra yenilikçi fikir ve çalışmaların hedef kitleye yazılı ya da dijital medyada sunulması, etkilerinin araştırılması ve yeni stratejiler geliştirilmesini sağlar. Dijital PR ve basın iletişimi kapsamında markaların toplum nezdindeki itibarını artırmaya yönelik çalışmalar yapılarak marka algı ve imajını güçlendirir. Dijital PR ile ulaşılmak istenen temel amaç, markalara dijital bir varlık kazandırmak ve dijital dünyada söz sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dijital varlık neden bu kadar önemli?

Araştırmalara göre tüketicilerin %90’ı yeni bir ürün satın almadan önce internette arama yaparken %65’i arama motoru sonuçlarını insanlar ve şirketler hakkında en güvenilir bilgi kaynağı olarak görüyor. Bir şirket veya ürün hakkında arama sonuçlarında görünen 3'ten fazla negatif sonuç ise potansiyel müşterilerin %70'ini kaybetme ihtimalini beraberinde getiriyor.

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte haber alma ve haberdar etme yollarımızda büyük değişiklikler oldu. İletişimin tek yönlü olduğu, insanların haberleri gazete, dergi, TV ve radyolardan takip ettiği dönemin ardından haberlere karşı yorumların yapılabildiği, olaylara karşı tepki verilip fikirlerin beyan edilebildiği döneme geçiş yapıldı. İnternetle birlikte gelen ve iletişimin dijital ortama kaydığı bu dönemin en önemli anahtar kelimesi “etkileşim” oldu.

Sadece haber alma değil aynı zamanda haberdar etme yöntemleri de değişti. Markalar tabiri caizse “karşı taraftan sesin gelmediği” dönemin ardından dileyenin konuşabildiği ve kontrol edilemeyen bir kitle ile karşılaştı. Yeni dönemde markaların dijital ortamdaki varlığı, itibarı, imajı ve algısı da oldukça önemli bir hal aldı.

Dijital dönüşüm pazarlama karmasını da etkiledi

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulacağı planlanırken, yani pazarlama süreci yürütülürken, izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Sektörlerin gelişerek ürün/ hizmet yelpazelerinin genişlemesi ve böylece rekabet ortamının kızışması, pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı ve adımların stratejik bir biçimde atılması gerektiğinin sinyallerini verir. Modern pazarlamanın babası olarak nitelendirilen E.Jerome McCarhty, pazarlamanın ihtiyaç duyduğu bu değişimden hareketle, pazarlamayı bileşenlerine ayırarak ve izlenmesi gereken adımları göstererek literatüre “Pazarlama Karması”nı (Marketing Mix) kazandırmıştı. Buna göre pazarlama karması, 4P olarak adlandırılan 4 temel değişkeni kapsıyor. Ürün (Product), Fiyatlandırma (Pricing), Dağıtım (Place)ve Tutundurma (Promotion) ögelerinden oluşan 4P, bir hizmet veya ürünün ortaya koyulmasından piyasa şartlarına en uygun şekilde fiyatlandırılmasına, tüketiciye ulaştırılmasından piyasada konumlanmasına uzanan süreci tanımlıyor.

Teknoloji çağının bir getirisi olarak pek çok alanı etkisi altına alan dijital dönüşüm, pazarlama karmasını da es geçmedi. Zaman-mekan algısının ortadan kalkmasıyla birlikte bilgi aktarımı yaygınlaşırken, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerle olan deneyimlerini internet üzerinde paylaşmaları da kaçınılmaz oldu. Yalnız mevcut tüketicileri değil potansiyel müşterileri de etkileyen bu erişim olanağı, ürün ve fiyatı geri plana attı.

Tüketici davranışlarında marka deneyiminin bu denli etkili olması, pazarlama karmasına beşinci P olarak insan (people) unsurunu ekledi. Şirket çalışanlarını kapsayan bu aşamada, satıştan desteğe markanın sunduğu her türlü hizmetin kimler tarafından nasıl sağlandığı ön plana çıktı. İnsanın etkinliğiyle doğan standardizasyon sorunu ise pazarlama karmasına 6.P olan süreci (process) ekledi. Son olarak dijital dönüşümün hayatımıza kattığı online alışveriş, dağıtım (place) değişkeninin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Böylece fiziksel dağıtım kanalları pazarlamanın ayrı bir adımı haline gelirken, physical (fiziksel) ile birlikte pazarlama karması 4P’den 7P’ye evrildi.

Online PR nasıl doğdu?

Dijital PR’ın doğuşunu irdelemeden önce PR’ın yani halkla ilişkilerin temellerini bir kez daha hatırlamak faydalı olacaktır. Halkla İlişkiler, kurumun hedef kitleleri ile olan iletişim süreçlerinin yönetilmesidir. Bir kişi veya kurum için halkın genel algısını başarılı şekilde iletişim kanallarının kullanılarak yönetilmesi önem arz eder. Markalar, çeşitli hedefleri ve çeşitli hedef kitleleri doğrultusunda kendini tanıtma, güven kazanma, yeni iş birlikteliklerine olanak sağlamak gibi pek çok amaçla PR çalışmalarını kullanır. Temel olarak bir ilişki yönetimi ve karşılıklı anlayış geliştirme sürecini kapsar. Online PR ise dijital dönüşümün etkisiyle PR çalışmalarının dijital ortama taşınmasıyla doğan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Peki neden?

2009-2020 döneminde dünyadaki internet kullanıcılarının sayısının 2,35 milyar artarak toplamda 4 milyarı geçti. Google’ın arama motoruna indekslenen sayfa sayısı ise 100 trilyonu çoktan aştı. Dijital dönüşümle birlikte artan internet kullanımı, dijital medya kanallarının da sayısının artmasına sebep oldu. Dijital mecraların okunma oranları geleneksel yayınları geride bırakırken, PR çalışmaları da dijital medya odaklı kurgulanmaya başlandı. Dolayısıyla, artık yalnızca bazı haber sitelerinde yer alınması değil, yapılan tüm PR çalışmalarının markaların online görünürlüğüne katkı sağlaması bekleniyor. Çünkü markanın niteliğine ilişkin ipuçlarına artık internet aramalarıyla ulaşılıyor.

Geleneksel PR hizmetlerinin dönüşümü sonrası ortaya çıkan online PR da dinamik yapısı ile ağır hareket eden geleneksel yapılara karşı önemli bir rakip oluyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki Online PR, geleneksel halkla ilişkiler çalışmalarına bir alternatif değildir. Online PR, geleneksel PR metodolojisinin teknoloji çağında da hayatta kalabilmesi için dönüşmesi gereken formdur.

Online PR Nasıl Yapılır?

Dijital PR çalışmaları, geleneksel PR çalışmalarından farklı olarak basın bülteni, özel haberler, röportajlar gibi halkla ilişkiler araçlarını, dijital mecraları odak noktasına alarak gerçekleştirir. Online PR çalışmaları, birçok yönden geleneksel halkla ilişkiler çalışmalarıyla benzerlik gösterirken online yöntemlerle çok daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı sunar. SEO, içerik pazarlaması, sosyal medya gibi dijital medyaya ve internet tabanlı stratejilere dayanan Dijital PR; blog, forum ve haber sitesi gibi online platformlarını halkla ilişkiler amaçlı kullanır.

Dijital PR’ın en büyük artısı: SEO

Dijital PR’ın en önemli uygulama araçlarından biri olan basın bültenleri, markaların kendi web sitelerine trafik sağlamak için yaptığı çalışmalara, ve arama motoru sonuçlarında kullanıcıların karşısına çıkmak için yapılan SEO çalışmalarına büyük katkı sağlar. Basın bültenleri, markaların hedef kitlelerine ulaştırmaları noktasında etkili bir iletişim aracıdır.  Basın bültenlerinin online mecralardaki internet haber sitelerinde yer alması, markalara farkındalık yaratma yönünde önemli ölçüde destek olur. Basın bültenleri, bültene konu olan markanın arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer almasını destekler. Arama motorları adeta markalar arasındaki rekabetin yeni alanı olmuştur. İlk sırada çıkmayı başarmak için uğraşan markalar bunu sağlamak için Dijital PR çalışmalarından faydalanmaya başlamıştır. Google, Yandex gibi arama motorlarının kurallarına uygun bir şekilde kaleme alınan online basın bültenleri, görünürlüğünüzü artırır. Bülteninizin kalıcılığı sağlanarak yıllar önce yayınlanmış olsa bile ulaşılabilir.

Dijital PR çalışmalarının en sık kullanılan araçlarından biri olan basın bültenlerinin SEO’ya nasıl katkı sağladığını bir örnekle ele alalım:

X markası, Türkiye’de faaliyet gösteren bir baharat üreticisi olsun. X markası birçok pazarlama faaliyetini sürdürürken dijitalin gücünü fark ederek bu alana yönelir ve çeşitli çalışmalar yapmaya karar verir. Web sitesi blog sayfasında baharatlarla ilgili içerikler yayınlar ve arama sonuçlarında tüketicilerin karşısına çıkmayı amaçlar. Dijital PR çalışmalarının da öneminin farkında olan X markası basın bültenleriyle gerek sektörel gerekse marka ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşır.

Basın bültenlerinde “Türkiye’deki karabiberin %70’inin üreten X markası” şeklinde, “karabiber” ve “X markası” anahtar kelimeleri birlikte kullanılır. Bu basın bülteninin ziyaretçi sayısı yüksek haber sitelerinde yayınlanmasıyla birlikte arama motorları otomatik olarak karabiber ve X markası arasında bir bağ olduğunu anlar. Haberin yayınlandığı büyük haber sitesini referans olarak gören algoritma karabiber arama sonuçlarında X markasını ön plana çıkarır. Keyword Cloud adı verilen bu strateji markanın karabiber arama sonuçlarına verdiği reklamlarda maliyetin düşmesini de sağlar. Tüm bu süreç, çağımızın temel ticaret anlayışı olmaya evrilen e-ticaret için de hayati önem taşır.

X markası, Türkiye’de faaliyet gösteren bir baharat üreticisi olsun. X markası birçok pazarlama faaliyetini sürdürürken dijitalin gücünü fark ederek bu alana yönelir ve çeşitli çalışmalar yapmaya karar verir. Web sitesi blog sayfasında baharatlarla ilgili içerikler yayınlar ve arama sonuçlarında tüketicilerin karşısına çıkmayı amaçlar. Dijital PR çalışmalarının da öneminin farkında olan X markası basın bültenleriyle gerek sektörel gerekse marka ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşır.

Basın bültenlerinde “Türkiye’deki karabiberin %70’inin üreten X markası” şeklinde, “karabiber” ve “X markası” anahtar kelimeleri birlikte kullanılır. Bu basın bülteninin ziyaretçi sayısı yüksek haber sitelerinde yayınlanmasıyla birlikte arama motorları otomatik olarak karabiber ve X markası arasında bir bağ olduğunu anlar. Haberin yayınlandığı büyük haber sitesini referans olarak gören algoritma karabiber arama sonuçlarında X markasını ön plana çıkarır. Keyword Cloud adı verilen bu strateji markanın karabiber arama sonuçlarına verdiği reklamlarda maliyetin düşmesini de sağlar. Tüm bu süreç, çağımızın temel ticaret anlayışı olmaya evrilen e-ticaret için de hayati önem taşır.

Online PR ve E-ticaret

E-ticaret, son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle ve perakende sektörünün hızla dijitale taşınmasıyla adını sıkça duyduğumuz bir sektör haline gelmiştir. Dijital pazarlama çalışmaları kapsamında değerlendirebileceğimiz PR çalışmaları ise kişisel markalardan kurumsal şirketlere kadar pek çok organizasyonda olduğu gibi e-ticaret oluşumlarında da marka bilinirliği için önemli bir katkı sağlar. Bunun için öncelikle hangi sektöre veya hedef tüketici gruplarına hitap ettiğinizi net bir şekilde belirleyip PR çalışmasının ilerleyişi için altyapı ve strateji hazırlayarak işe başlamanız gerekir. Markanızı iyi bir şekilde tanıtmak ve doğru hedef kitleye doğru mesajla ulaşmak, uzun vadede şirketinize pek çok fayda sağlar. Öte yandan; günümüzde insanların herhangi bir şeyi satın almadan önce ürün ya da hizmet hakkında Google ve benzeri arama motorlarında arama yapması, e-ticaretin de temelini oluşturduğundan bu alanda online PR’a ağırlık vermek kaçınılmazdır. Bu noktada online basında haber olmanız potansiyel müşterilerinize ulaşmanın ilk şartıdır. Online basında haber olmak, güvenilir bir marka olduğunuz algısını güçlendirirken tercih edilme oranınızı da artırır. Haber olmak için ise PR çalışmalarının profesyonel adımlarla ilerlemesi önemlidir. Bu adımları detaylıca anlattığımız Basında haber olmak için dört adımı takip edin!” başlıklı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Dijital PR’da Newsjacking Yöntemi

Dijital PR çalışmalarında öne çıkan bir diğer yöntem de Newsjacking’tir.Pazarlama uzmanı David Meerman Scott tarafından üretilen newsjacking, “haber” (news) ve “kaçırma” (hijacking) kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir terimdir.

Newsjacking, günün en ilgi çekici haberlerini ve son dakika gelişmelerini, medyanın önemli unsurlarından biri olan gazetecilerin dikkatini kendi içeriğinize çekmek suretiyle, markanız için kullanmaya, manipüle etmeye denir. Özellikle Dijital PR kapsamında öne çıkan newsjacking, markalar nezdinde ilgi çekici bir yöntemdir. Marka uzmanları ve pazarlamacılarının ilgisini çeken, sosyal medya iletişiminde de sıkça faydalanan newsjacking medyanın dikkatini marka üzerine çekme amacı taşıyan bir pazarlama stratejisidir. Asıl amaç gündemi yakalayıp minimum bütçeyle en fazla fayda elde etmektir.

Basın, popüler ve trend olan bir konuya dair farklılaşmak ve özellikle arama motorlarında ön sıralarda çıkmak adına konuyla alakalı içerikleri bir araya getirir. Bunlar markaların yönlendirdiği basın bültenleri olabileceği gibi, yöneticilerden ve uzmanlardan alıntılar da olabilir. Bunun bir adım ötesinde konunun taraflarının veya sosyal medya konuşulanları inceleyerek derlemeler yapar. Bu sayede olaya dair asıl olan 5N1K’yı ilk paragrafta verdikten sonra, ikinci paragrafta konuyu zenginleştirme yoluna giderler. Markaların gündemi yakalama ve oluşturma istekleri hedef kitleyle olan bağlarını güncel tutmayı sağlar. Güncel olaylara hızlıca tepki verip güvenilir bir ikinci paragraf içeriği oluşturularak etkileşim elde edilebilir. Bu sayede, akılda kalıcı popüler anahtar kelimeler ve etiketler (hashtag) aracılığıyla da bilinirlik sağlanabilir.

Online PR Çalışması Yapmanız için 7 Neden

1. Dijital PR çalışmaları kalıcıdır

Gazete veya dergi gibi geleneksel PR’ın odaklandığı mecralarda yapılan çalışmalar geçicidir. Örneğin gazetede çıkan haberinize ertesi gün kimse ulaşamaz. Aynı basın bülteninin online haber sitesinde yayınlanması durumunda ise haberiniz kalıcı şekilde yer alırken arama sonuçlarında insanların karşısına da çıkabilirsiniz.

2. Dijital PR, markanızın bilinirliğini artırır

Dijital PR çalışmalarıyla hedef kitle ve gazeteciler nezdindeki itibarınızı güçlendirebilir markanın imajının pekişmesini sağlayabilirsiniz.

3.Dijital PR çalışmaları ölçülebilir

Basın bülteninizin anlık olarak kaç mecrada yayınlandığı, bu mecralarda potansiyel olarak kaç kişiye ulaştığı ve haberinizin yayınlandığı sitede ne kadar süre ana sayfada kaldığına kadar detaylı rakamlara ulaşabilirsiniz. Geleneksel PR çalışmalarında ise ulaştığınız en derinlemesine rakam satır sütun hesabıyla yapılan reklam eşdeğeri rakamıdır.

4. Dijital PR çalışmaları dinamiktir

Dilediğiniz zaman herhangi bir ilişki sarmalına girmeden Dijital PR çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle kriz dönemlerinde hızlı hareket imkanı sağlayan dijital PR, kamuoyunu bilgilendirmek için en ideal yöntemdir. Dijital PR kriz yönetiminde reaktif ve proaktif olarak gücünüze güç katar.

5. Dijital PR maliyet avantajı sağlar ve ekonomiktir

Dijital PR çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geleneksel PR çalışmalarına oranla çok daha uygun maliyetlidir. Ek olarak bazı dijital/online PR ajansları ihtiyacınız olduğu zaman kullandığınız kadar ödeyin modelini benimseyerek proje bazlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Böylece yıllık sözleşme imzalamadan ve aylık sabit bir ücret ödemeden çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

6. Dijital PR rakiplerin stratejilerini izlemeye yardımcı olur

Dijital PR hedef kitlenizi nokta atışı bulmanızı sağlar. Ürün ya da hizmetinizle ilgilenebilecek insanları toplu olarak yakalamak satışlarınızı artırmak için bulunmaz bir fırsattır.

7. Dijital PR, arama motorlarında üst sıralara çıkmanızı sağlar

Online PR, SEO çalışmalarının desteklenmesiyle arama motoru sonuçlarındaki sıralamalarda üst sıralara çıkmanızı sağlar. Halkla ilişkilerle doğrudan ilgili olmasa da dijital PR’ın en büyük katkılarından biri de arama motorlarında kullanıcıların yaptığı aramalara, dijital platformlardaki varlığınızla karşılık verebilirsiniz.

Online PR çalışmaları için kimden destek almasınız?

Dijital PR, dijital iletişim araçlarını kullanırken marka değeri oluşturmayı amaçlar. Rakip havuzunun sürekli büyüdüğü dijital çağda güçlü bir marka oluşturmak zor olabilir, ancak görünürlüğü artırmak ve rekabetçi kalmak için kullanılabilecek birçok yöntem vardır. Bu noktada geleneksel PR ajanslarından farklı olarak dijital çağın dinamiklerine uygun olarak faaliyet gösteren Online PR ajanslarından, ve yeni nesil Online PR servislerinden destek alabilirsiniz. Bu noktada aşağıdaki belli başlı hususlara dikkat etmeniz önerilir:

  • Ürün ve hizmetlerinize dair basın bültenlerinizin içerik geliştirme, yazım, dağıtım, takip ve raporlama aşamaları, iletişim profesyonelleri tarafından gerçekleştirilmeli. 

  • Marka hakkında konuşulmasının sağlanmasında arama motorları ve sosyal medyanın etkisi göz ardı edilmemeli. Bülteniniz SEO kurallarına uygun olarak optimize edilmeli, hedef kitlenize ulaştırılırken sosyal medyadan destek alınmalı.  

  • Bülteninizin yer almasını istediğiniz mecralar hedef kitlenizin geri bildirimleri için takip edilebilir nitelikte olmalı.

  • Görünür olacağınız online mecralar imaj ve itibarları açısından markanıza, hedef kitlenize ve mesajınıza uygun olarak seçilmeli. 

Online PR servisinin 6 faydası

  • Geleneksel PR ajanslarının verdiği tüm hizmetlerden aylık sabit bir ücret ödemeden yararlanırsınız. 

  • En az bütçeyle en fazla hizmeti alırsınız.

  • İhtiyaç duyduğunuz zaman kullanırsınız.

  • Yalnızca Türkiye’de değil, 30’dan fazla ülkede hedef kitlenize ulaşırsınız.

  • Haber ajanslarının gücünü haber dağıtımında hissedersiniz.

  • Tablo ve grafiklerle desteklenen gelişmiş raporlama olanağıyla günlük, haftalık ve aylık raporlara sahip olursunuz.

Online PR Servisi B2Press yanınızda!

Markanız için en uygun Dijital PR hizmeti servisini sizlere sunan Avrupa’nın ilk Online PR Servisi B2Press, basın bültenlerinizin farkındalık yaratmasına yardımcı oluyor. Bilgi ve teklif almak için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

B2Press ile 50'den fazla ülkede basın bülteni dağıtmak mümkün.
Detaylı bilgi için hemen formu doldurun.
TEKLİF FORMU
Lütfen hedef ülkenizi seçiniz.
Lütfen geçerli bir isim giriniz.
Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz.
Lütfen onaylayın.
Tüm hakları saklıdır © B2Press B.V.
B2Press
Gönderiliyor...
B2Press