web
stats
KÜTÜPHANE

Halkla ilişkiler ve basın iletişimi

Halkla ilişkiler ve basın iletişimi
07.10.2019

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması, kurumların hedef kitleye yönelik iletişim çalışmalarını hem değiştirdi hem de çeşitlendirdi. Şirketlerin basın iletişimi yoluyla hedef kitleyle düzenli etkileşim halinde olmak istemesi, dijitalleşmeyle zaman ve mekan farkının ortadan kalkması medya ilişkileri ve halkla ilişkiler çalışmalarında yapısal değişimleri de beraberinde getirdi.

Bilgi kaynaklarının internet gibi dijital bir ortamda anlık bir şekilde ulaştırılabilmesi hedef kitleye istenen mesajı aktarmak adına kolaylık sağladı. Ancak bu durum, herhangi bir kriz anında olumsuz algı oluşturmamak adına süreci hızlı yönetmenin ve kurum itibarı için hedef kitleye yönelik anlık ve etkileşime dayalı hareket etmenin önemini beraberinde getirdi. Bu yazımızda teknoloji çağının getirileriyle kendi içinde de sürekli dönüşümde olan halkla ilişkiler ve basın iletişimini konu aldık. PR çalışmalarında medya ilişkilerinin yerini tüm detaylarıyla sizler için derledik.

PR yani Halkla ilişkiler, hizmet verdiği hedef kitle ile daha etkili iletişim kurmak adına kurum ya da kişilerin yürüttüğü itibar yönetimi çalışmalarını kapsar. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA’ya göre ”Halkla ilişkiler, bir kuruluşla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve iş birliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluğunu tanımlayan ve vurgulayan, eğilimleri önceden tahmin etmeye yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi gibi hizmette bulunan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur.”

Tüm bu aksiyonları sağlayabilmek için halkla ilişkiler çalışmalarında basın iletişimi ve medya ilişkileri önemli bir safhadır. Etkili basın iletişimi, marka algısı ve itibarına büyük katkıda bulunur. Sürdürülebilir medya ilişkileri oluşturmak için basının hassasiyetlerinin farkında olunmalı ve buna göre davranılmalıdır. Hangi gazetecinin hangi konuda haber yaptığı, ilgi alanının ne olduğu bilinmelidir. Bu noktada PR çalışmalarında medya ilişkilerinin önemini biraz daha detaylandıralım.

Medya İlişkilerinin Halkla İlişkiler Açısından Önemi

Basının toplumdaki gücünün artmasıyla birlikte basın iletişimi, halkla ilişkilerin uzmanlık alanlarından birini oluşturuyor. Bu anlamda kendi sektöründe öncü konumda olmak isteyen markaların doğru strateji ve güçlü basın iletişimiyle ilerlemesi gereklidir. Böylece hedef kitle nezdinde görünür olmak mümkün hale gelir. Unutulmamalıdır ki tüm kurum ve örgütlerin, kamuoyunu bilgilendirme, kamuoyundan gelen şikayet ve önerileri değerlendirme yükümlülükleri vardır. Halkla ilişkiler uzmanlarının ise kurumlar ile ilgili haber kaynağı olabilecek içeriklerin medyada yer almasını sağlamak adına etik yöntemlerle ilerlemesi gerekir.

Haber kaynağı olabilecek içerikler, ancak medya ilişkileri başarılı bir şekilde yürütülürse daha fazla insana ulaşılabilir. Yayın politikalarını ve gazetecilerin ilgi alanlarını bilmek, bu işin en önemli kısımlarından birisidir. Televizyon, gazete, dergi ve haber siteleri gibi mecralarda hizmet veren gazetecilerin çalışma düzenlerine hakim olmak, haberi sorun yaşamadan iletmek adına çok önemlidir. Etkinlik tarihlerinin stratejik olarak belirlenmesi, basın bülteni servisi için en uygun gün ve saatlerin bilinmesi gibi birçok konu, medyada yer alma ihtimalinizi artırır.

Medya ilişkileri şirketlerin görev, politika ve uygulamalarını güvenilir bir şekilde hedef kitleye aktarmasını kapsar. Zaman, mekan ve maliyetten tasarruf ederek kolaylık sağlayan online basın bülteni servisleri ise kurumların basın aracılığıyla hedef kitleye bilgi akışını sürdürmesine yardımcı olarak, itibarlarını güçlendirmeye destek olur. Günümüzde kurumlar, web sitelerinde online basın odaları oluşturarak da basının kendileri hakkında direkt bilgi almasını kolaylaştırıyor.

Halkı bilgilendirmeyi amaçlayan çeşitli medya organlarıyla irtibat kurmayı gerektiren medya ilişkileri, tutarlı olmalıdır. Lobi faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve basın bültenlerinin medyada yer alması gibi birçok halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacına ulaşması, haber kaynağı ile kanal arasındaki bağın sağlam olmasına bağlıdır. Böylece kurumlar mesajlarını hedef kitleye iletilebilir.

Basın, Hedef Kitle ile Kurum Arasında Köprü Görevi Görür

Basının en önemli işlevi ise kamuoyu oluşturması, kurum ve hedef kitle arasında köprü görevi görmesidir. Halkla ilişkiler kampanyalarında en çok yararlanılan araç basındır. Halkla ilişkiler uzmanlarının ve gazetecilerin, birbirlerine yakın çalışma yöntemleri vardır. Her iki meslek grubu da hedef kitlesine doğru bilgiler sunmalı ve bilgi aktarımını abartısız, tutarlı ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yapmalıdır. Halkla ilişkiler uzmanları basın bülteni hazırlarken ya da bir kampanyaya imza atarken, konunun haber değeri taşımasına dikkat etmelidir. Basın bültenleri ve kampanyalar, hiçbir şekilde satışa yönlendirici ve reklam içeren cümle ya da slogan içermemelidir.

İçeriğiniz Haber Değeri Taşımalıdır

Gazeteciler halkı bilgilendirmek adına haber değeri taşıyan içerikleri bulan, derleyen ve yorumlayan kişilerdir. Gazetecilerin bilgi kaynaklarından biri de halkla ilişkiler uzmanları ve PR ajanslarıdır. Halkla ilişkiler uzmanları, kurumların haber kaynaklarını gazeteciye, habere konu olan olay, kişi ya da durum hakkında bilgi içeren basın bültenlerini ve görsellerini sağlamakla  yükümlüdür. Bu anlamda paylaşılan basın bültenlerinin de haber değeri taşıyacak şekilde hazırlanması gerekir. Haberin değerini belirleyen genel unsurlar; kamu yararı,güncellik, sıra dışılık, merak ve şöhrettir.

Etkili bir basın bülteni yazmak için öncelikle 5N1K kuralına uygun bir içerik hazırlamak gerekir. Basın bültenleri kulaktan dolma bilgilerle hazırlanmamalı, gerçeklik ve nesnellik unsurlarını barındırmalı, açık ve tarafsız ifadelere yer vermelidir. Metindeki bilgiler, mantıklı bir bütünlükte yer almalı ve cümleler çelişmemelidir. Basın bülteninin en etkili şekilde hazırlanması ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için Çarpıcı bir basın bülteni nasıl yazılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kurumlar, Basında Yer Alabilmek İçin Hangi Konulara Değinmelidir?

Basın bültenleriyle kurum içindeki yenilikler, pozisyon değişiklikleri, ürün, hizmetler ya da lansman bilgileri, satın almalar, şirket birleşmeleri, rapor açıklaması ve üst düzey yönetici atamaları gibi pek çok farklı konu başlığı kamuoyuyla paylaşılabilir. Paylaşılan konunun medyanın ilgisini çekecek detaylar barındırması gereklidir. Varsa, konunun nicelik verilerinin eklenmesi de faydalı olacaktır. Haber değeri taşıyan konu hakkında basın bülteni olarak hazırlanır ve medyaya çeşitli kanal yollarıyla ulaştırılır. Ayrıca kurumlar hakkında çıkan olumsuz haberlere açıklık getirmek ve kriz yönetimini sağlamak için de basın bülteni aracılığıyla gazeteciler ve kamuoyu bilgilendirilir.

Kurumu Gazeteciler Nezdinde Değerli Yapacak Çalışmalar Nelerdir?

Kurumların kamuoyu yararına yapacakları çalışmalar, gazeteciler nezdinde de değerli olacaktır. Kurumların toplumun değer yargılarını gözetmesi, sosyal gereksinimlerin farkında olması, toplumda farkındalık yaratacak faaliyetleri araştırması, ülkelerine sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlaması gerekir. Bu anlamda yapılabilecek sosyal sorumluluk çalışmaları, basın ilişkilerini sıcak tutmak adına gazetecilerle açık bir dille konuşulması ve gerektiğinde tüm soruların yanıt bulması, kurumu gazeteciler nezdinde değerli kılacaktır.

Halkla İlişkilerin Markalara Sağladıkları Yararlar Nelerdir?

Kamuoyu tarafından bilinen sürdürülebilir iletişimi gözeten bir şirketin çalışmaları ve etkinlikleri, düzenli iletişim çalışmaları yürütmeyen bir kurum ya da markaya oranla daha kolay algılanır ve benimsenir. Manevi değerlere de önem vererek kendisini ilk anda belli eden marka ve kurumlar, vizyonu ve çalışma yöntemlerinin verimliliği üzerine olumlu mesaj vermiş olur. Yapılacak PR çalışmaları markanın olumlu imaj ve itibar kazanmasına olanak sunar ve hedef kitleye güven verir. Günümüzde insanların bir marka ile ilgili bilgi almak için ilk başvurduğu yer internet arama motorlarıdır. Marka adı aratıldığında hakkında önemli medya mecralarında yer almış olan haberlerin bulunması, markanın tercih edilmesini sağlar.

Basın aracılığıyla, marka ya da kurum mesajı en kısa sürede en geniş kitleye ulaşır. Online basın bültenleri sadece medyaya değil, diğer paydaş gruplara da bilgi akışını sağlar ve böylece kurum imajını güçlendirir. Online medya sayesinde kurumla ilgili önemli bir haber, anında tüm dünya ile paylaşılabilir. Bilgi kaynaklarının internet gibi bir ortamda anlık bir şekilde aktarılması, kurumlar için yapı taşı konumundaki iletişimin sağlanmasında kolaylık sunar. Böylelikle kurumlar hem hedef kitlelerinden hem de çalışanlarından beklediği desteği görecek ve sesini duyuramayan bu kitlelerin kurumla arasında güvenli bir bağ oluşacaktır.

Basın bülteni servisi ile sektörünüzde söz sahibi olarak bilinirliğinizi artırabilirsiniz. İster KOBİ, girişim, isterseniz de köklü bir şirket olun, haber değeri taşıyan içeriklerinizi basın bülteni haline getirerek hedef kitlelerde farkındalık yaratabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak hedef kitlenizi ve potansiyel yatırımcılarınızı gelişmelerden haberdar edebilirsiniz. Bu bağlamda 30’dan fazla ülkede 23 farklı dilde hizmet veren B2Press Online PR Servisi size halkla ilişkiler ve basın iletişimi çalışmalarında profesyonel destek sunar. Basın bültenlerinizin hazırlanmasından dağıtım ve yansıma raporuna kadar size uçtan uca hizmet sağlar. Daha detaylı bilgi almak için sayfanın yan tarafındaki talep formunu doldurmanız yeterli!

B2Press ile 30'dan fazla ülkede basın bülteni dağıtmak mümkün.
Detaylı bilgi için hemen formu doldurun.
TEKLİF FORMU
Lütfen hedef ülkenizi seçiniz.
Lütfen geçerli bir isim giriniz.
Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz.
Lütfen onaylayın.
Tüm hakları saklıdır © 2016 - 2021 Unusual Enterprise BV