web
stats
KÜTÜPHANE

Avukatların ve hukuk bürolarının tanıtımı nasıl yapılır?

Avukatların ve hukuk bürolarının tanıtımı nasıl yapılır?
19.11.2021

Avukatlar ve hukuk büroları, hukuki konularda kamuoyunu bilgilendirecek, toplumsal fayda odaklı iletişim çalışmalarıyla seslerini kamuoyuna ulaştırabilir, bilinirliğini artırabilir. Görüş ve değerlendirmelerini, içeren basın bültenleriyle uzmanlık alanları doğrultusunda basında kendilerini veya temsil ettikleri hukuk bürosunun kanaat önderi olarak konumlanmasını sağlayabilir. 

Kullanıcıların hukuki konularla ilgili arama motorlarında araştırmalar yapması, hukuğun başrol oyuncuları arasında yer alan avukatların basında sıkça haber olmasını beraberinde getirdi. Avukatların ve hukuk bürolarının görüş ve değerlendirmelerini içeren haberler, avukatların ve büroların hedef kitlelerine ulaşarak varlıklarının devamlılığını sağlamaları için etkili bir araç işlevi görüyor. Ancak avukatlar ve hukuk bürolarının toplumsal ölçekte bilinirlik kazanarak varlıklarını sürdürebilmelerinin yolu, belirli kurallar gözetilerek yapılan iletişim faaliyetlerinden geçiyor.

Sadece kendi hukuk bürosunu açan avukatlar değil, arabulucu, hakem, bilirkişi ya da danışman olarak hizmet veren aktörler de hedef kitlelerine dokunabilmek için medyanın gücünden yararlanıyor. Ulusal ya da uluslararası ölçekte hizmet veren hukuk büroları için de aynı durum geçerli. Peki avukatlar ve hukuk büroları, iletişim çalışmalarında yasaların sunduğu çerçevenin dışına çıkmayarak nasıl bir yol izlemeli? Gelin bu sorudan yola çıkarak hukukçuların iletişiminin nasıl yapılması gerektiğinin izini sürelim…

Yazımızın ilerleyen kısımlarında hukuk alanındaki iletişim çalışmaları kapsamında atılması gereken adımları tüm yönleriyle ele alacağız. Başlama vuruşunu yasaların öngördüğü şekilde yapılan iletişim faaliyetlerinin avukatlar ve hukuk büroları açısından kazanımlarına projeksiyon tutarak yapalım.

Avukatlar için 5 maddede iletişim çalışmalarından elde edilecek kazanımlar 

İletişim çalışmaları, belirli bir soruna ya da olaya ilişkin hedef kitlelere kilit mesajların aktarılması noktasında elçi vazifesi görüyor. Hukuk büroları da buradan hareketle toplumu aydınlatan, yol gösteren, tutum değişikliği yaratan açıklamalarıyla kendi marka değerini oluşturabiliyor. Yürürlüğe giren yasa ve yönetmeliklere, toplumsal yaşama yön veren gelişmelere ilişkin görüş ve değerlendirmeler, bu konulardaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldıran bir yaklaşımla kamuoyundaki bilinirliğini artırıcı bir etki yaratıyor. Farklı alanlarda uzman olan avukatların ve hukuk bürolarının iletişim çalışmaları, oldukça kapsamlı bir çalışma disiplini gerektiriyor. Çok sayıda konunun haber çalışmaları kapsamına alınacağını düşünürseniz, bu noktada işinin ehli uzmanlarla çalışmanın önemi hayli büyük. İşin içine uluslararası hukuk faaliyetlerinin de girdiğini hesaba katarsanız, farklı hedef kitlelere ulaşacak mesajların belirlenmesinden, içeriklerin yasalar ölçüsünde geliştirilip söz konusu hedef kitleye ulaştırılmasına kadar süren hummalı çalışmaların başarıya ulaşması için deneyimin ne kadar kritik olduğunu görebilirsiniz.

Avukatlar ve hukuk büroları için iletişim çalışmalarının faydaları

Peki tüm bu çalışmalar nasıl bir fayda sağlar? İşte 6 maddeyle özeti:

  1. Uzmanlık alanınız ve sunduğunuz hizmetler hakkında farkındalık yaratır.
  2. Uygulama alanlarınız doğrultusunda sizi kanaat önderi, bilir kişi olarak konumlandırır.
  3. Hukuka ve adaletin işleyişine katkılarınızı ortaya koyar.
  4. Hedef kitlenize ulaşmanızı sağlar.
  5. Hedef kitleleriniz üzerinde iyi niyet odaklı bir etkileşim yaratır. 

Kamuoyunda kanaat önderi olarak kabul görmenin yolunun doğru bilgi veren, yönlendiren, şeffaf ve sürdürülebilir iletişim çalışmalarından geçtiği bir dönemdeyiz. Bu süreci hukuk büroları açısından değerlendirdiğimizde, haber çalışmaları güvenilirlik algısına ciddi zararlar veren iletişim krizlerine karşı büroları koruma altına alırken, adaletin aktörlerinin kanaat önderi misyonuyla basında referans isim olarak yer bulmalarını sağlıyor diyebiliriz. Reklam içermeyen güncel içerikler, avukatların itibarını korurken hukuk bürolarının da marka bilinirliğini destekliyor.İçerik iletişimi, doğru hedef kitlenin belirlenmesiyle başlıyor. Bu kitleyi harekete geçirmenin yolu da onları düzenli bilgilendirmekten geçiyor.

Yeni uzmanlık alanlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirin 

Bankacılıktan sağlığa, tekstilden eğitim ve inşaat sektörüne kadar her alanda devreye giren yapay zeka, geleceğin mesleklerine farklı bir yön verse de, dünyada avukatlık hâlâ en çok tercih edilen meslek grupları arasında yer alıyor. Ancak dijital dönüşümün hayatın her alanında kendini hissettirdiği günümüzde, avukatlık mesleği de bu dönüşümden nasibini alıyor. Online alışverişin gelişimiyle birlikte çok sayıda farklı disiplini içinde barındıran e-ticaret, finansal teknolojiler ve bilişim hukuku alanları, hukukta uzmanlaşmayı da hızlandırdı. Yeni uzmanlık alanlarıyla hedef kitlelerini genişleten avukatlar, bugün toplumda danışman unvanıyla hizmet verebiliyor.

Yeni uzmanlık alanlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirin

Yasaların ve buna bağlı olarak gelişen teorilerin ışığında her türlü uyuşmazlıkların çözümü noktasında danışmanlık yapabiliyor, yasal düzen çerçevesinde yargıdaki iş yükünü azaltmak için hakemliğe ve arabuluculuğa soyunabiliyor. Bu sebeple doğru bilginin aktarılması ve güven ilişkisinin devamlılığı noktasında avukatlar ve hukuk büroları açısından iletişim çalışmaları kritik bir öneme sahip bulunuyor. Yasalar çerçevesinde gerçekleştirilen iletişim çalışmaları, avukatların ve büroların algı yönetimine kalıcı bir değer kazandırıyor. Hazırlanan basın bültenleriyle kitle iletişim araçlarında yer alan haberler, avukatların ve hukuk bürolarının hedef kitlelerine ulaşmalarını kolaylaştırırken, yeni hedef kitlelerle tanışmaları için rehber niteliğinde kılavuz oluşturabiliyor.

Hukukçuların haberlerde yer alması etik mi?

Gelişen teknolojilerin toplumsal yaşamda yarattığı değişimlerle etik kavramı da kabuk değişiyor. Bundan çok değil 20 yıl önce geleneksel yaklaşımlardan ötürü etik dışı olarak tanımladığımız davranışlar, bugün hayatımızın rutininde kendine yer edinmeye başladı. Belirli sınırlar çerçevesinde esnekleşen etik kavramı, avukatların iş modellerinde de dönüşüme sahne oldu. Bugün hukuk fakültesinden 2000li yıllardan önce mezun olan bir avukata Basına demeç vermeye, haberlerde yer almaya nasıl bakıyorsunuz?”diye sorsanız alacağınız yanıt muhtemelen olumsuz olacaktır. Bugünün hukuk dünyasında avukatlar geleneksel değer yargılarını kırarak mevcut ve potansiyel hedef kitleleriyle iletişim kurmak konusunda girişimci bir karaktere sahip. Bu konuda yüksek bir bilinç düzeyine erişen avukatlar, hukuk mesleği için iletişim faaliyetlerinin, başarının temel bileşenleri olduğunu çok iyi biliyor. 

Avukatların tanıtım çalışması yapması yasal mı?

Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi, avukatlar ve hukuk bürolarının reklam ve tanıtım faaliyetlerine sınırlama getiriyor. Kanunda belirtilen “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır” ifadesi, haber çalışmalarına kılavuzluk ediyor diyebiliriz. Türkiye Barolar Birliği tarafından 1971 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren meslek kurallarının 7. maddesinde avukatın kendisine ün kazandırmaya yönelik davranışlarda bulunmaktan kaçınmakla yükümlü olduğu çok net belirtiliyor. Toplumsal fayda odaklı bir yaklaşımla hazırlanan basın bültenleri, hem avukat ve hukuk bürolarının bilinirliğini artırıyor hem de bu yönüyle yasal bir dayanağa sahip oluyor.

Avukatlar ve hukuk bürolarının tanıtımı için haber mi, reklam mı yapılmalı?

Bugün, yeni gelişim alanlarıyla rekabetin alevlendiği ulusal ve uluslararası arenada bilgi ve tecrübeleriyle daha fazla kitleye dokunmak isteyenler için iletişim faaliyetlerinin bir strateji etrafında sürdürülmesi karşı konulmaz bir gerçek halini almaya başladı. İletişim çalışmalarının da avukatların iş planlarının önemli bir unsuru haline gelmeye başladığı açıkça görülüyor. Avukatlar ve hukuk büroları iletişimin gücünün farkında. Peki ya olmayanlar? Gelin avukatlar için iletişim çalışmalarının neden bir zorunluluk haline dönüştüğünü anlatarak devam edelim…

Haber mi, reklam mı?

İşe, etik konusunun dayanak noktalarını oluşturan iletişim ile pazarlama ve reklam faaliyetleri arasındaki farkı anlatarak başlayalım. Öncelikle kafanızda canlanan açık hava reklam panolarında büyük puntolarla adınızın yazılığı dev afişleri, TV ekranlarında alt bantta unvanınıza yer verilen görüntüleri, gazete sayfalarında portre fotoğraflarınızın yanında demeçlerinizin yer aldığı haber kupürlerini unutun! Konuyu stratejik açıdan ele alalım. 

En basit tanımıyla hangi kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılırsa yapılsın iletişim çalışmaları, insanların zihninde olumlu düşünceler yaratma sanatının bir parçasıdır. İletişim araçları kullanılarak haber değeri taşıyan değerlendirme ve açıklamalar, hedef kitleye ulaştırılır. Bu noktada toplumun yararını gözeten, olumlu anlamda davranış değişikliği yaratan bilgiler, mevcut sorunlara ilişkin yol haritası sunarak toplumla çözüm ortaklığı kurmak açısından kritik öneme sahip. Toplumsal fayda odaklı iyi niyetli yaklaşımlar hedef kitle ile sözcüleri yakınlaştırır. Hedef kitle ile duygusal temas kurabilmeyi başaranlar, yüksek bir güvenilirlik algısı yaratır. Hukukun tüm aktörleri için gerekli olan güvenilirliği inşa etmenin yolu da iletişim faaliyetlerini stratejik açıdan ele almaktan geçiyor

İletişimin kontrollü aracı: Basın bülteni servisi

Kısaca, kitle iletişim araçlarının doğru kullanımı, itibarı destekleyerek pozitif algı değişimi yaratıyor. Stratejik ve sürdürülebilir iletişim çalışmalarıyla toplumsal hafızada yer edinmeyi başarabilenler, işlerine de devamlılık kazandırabiliyor. İletişim çalışmalarının bünyesinde konumlandırılan pazarlama ve reklam çalışmaları ise yarattığı doğrudan etkiyle farklılaşıyor. Konvansiyonel ya da dijital medya aracılığıyla yapılan iletişim faaliyetlerinde odak noktası toplumda güvenilirlik algısı yaratarak daha geniş kitleye odaklanmak iken, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin fokusunu ticari fayda oluşturuyor. Haber çalışmaları; marka bilinirliği kazanma, reklamcılık, iş geliştirme, müşteri hizmetleri, sponsorluklar, sosyal medya ve diğer iletişim girişimlerini tamamlaması için dikkatle düşünülmüş pazarlama planının stratejik bir parçası olarak ayrışıyor. 

İletişimin kontrollü aracı: Basın bülteni servisi

Haber çalışmalarına yön veren iletişim stratejisinin görünen yüzlerinden biri olan basın bülteni ile hedef kitle ile sözcü arasında iletişim akışı sağlanıyor. Mevcut gündem etrafında şekillendirilen basın bültenleriyle medyaya düzenli ve kontrollü bilgi akışı sunulması avukatların ve hukuk bürolarının hedef kitleleriyle duygusal bağ kurmalarını olanaklı hale getiriyor. Bu noktada hazırlanan basın bültenlerinde verilecek mesajlarının ve ses tonunun belirlenmesi, iletişim krizlerine geçit vermeyecek şekilde konu yönetimi planlaması, profesyonel iletişim hizmeti gerektiriyor. Yeni yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi veren, finans, konut, teknoloji, eğitim gibi toplumun her kesimini ilgilendiren konular ile iş dünyasında yaşanan gelişmeleri ele alan içerikler, hukuk iletişimine yol gösteriyor.

Adalete intikal eden bir dava sürecini konu alan basın bülteni servisinin yaratabileceği iletişim krizleri, profesyonel yaklaşımlarla uzaklaştırılabiliyor. Hazırlanan basın bültenlerinde dava ve dava konusu olan kişi ve kurumların deşifre edilmemesi, kırmızı noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Avukatlar ve hukuk bürolarının, basın bülteni hazırlama ve servis etme konusunda uzman şirketlerden destek alarak, güvenli limanda iletişim çalışmalarına sürdürülebilirlik kazandırırken, kanaat önderi liderler olarak hedef kitlelerini genişletebiliyor.

Hukukçular için iletişimin yol haritası

Hukuk iletişiminin yol haritasında yazımızda bahsi geçen yasal çerçeveye dayandırılan kurallar belirleyici bir rol üstleniyor. Zira bu kurallar dikkate alınmadan yapılan tanıtım çalışmaları, avukatlar ve hukuk bürolarına kalıcı zararlar verebiliyor. Haber çalışmalarında kamuoyuna yol gösterici, soru işaretlerini ortadan kaldıran, bu yönüyle de toplumla çözüm ortaklığı kuran yaklaşımların kritik bir önemi bulunuyor. Çünkü yasalar söz konusu olduğunda yoruma açık değerlendirmeler, toplumsal infiale neden olabiliyor. 

Bugün aşı karşıtı bir doktor bu görüşünü dayanak noktalarıyla bile olsa kamuoyuna aktardığında, aşı karşıtlarının çoğalmasına neden olabiliyorsa, benzer bir durum avukatlar için de geçerli. Bir avukatın yürürlüğe giren yasa ve yönetmeliklere ilişkin değerlendirmeleri, toplumda davranış değişimlerine neden olabiliyor. Dijital teknolojinin etkisiyle bilgilerin saniyeler içinde milyonlarca insanın önüne geldiğini düşündüğümüzde, yoruma açık olmayan cümlelerin tanıtımdaki önemi çok daha açık bir şekilde görülüyor. İşte bu nedenle avukatların haber çalışmalarında yoruma açık değerlendirmelerden uzak, bilgiye dayalı, neden-sonuç ilişkisi sunan bir yol izlenmesi büyük bir ehemmiyete sahip. Örneğin online oyunlarda yapılan hakaretin suç teşkil etmeyeceği yönündeki inanışın aksine, konuyu yasal çerçeveden ele alarak oyunlar sırasında hakarete maruz kalanları dava açmaya davet eden bir avukat, bu tür suç duyurularının artmasını ve dolayısıyla suç oranının azalmasını destekleyebilir.

Örnekte de görüldüğü gibi avukatlar toplumsal huzur ve adalet ortamını destekleyen, doğruluğu yasalar tarafından kanıtlanmış bilgilere dayandırılan görüş ve değerlendirmelerle iletişim faaliyetlerini sürdürebilir. Toplumda kafa karışıklığı yaratan konulara yine yasaların öngördüğü şekilde değinebilirler. Bu şekilde yürütülmeyen iletişim çalışmaları, toplumu yanlış yönlendirebilir, avukatların itibarını tümüyle yok edebilir hatta onları milyonlarca liralık tazminat davalarıyla karşı karşıya getirebilir. Abartılı, insanları yanıltıcı, korku veya paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, gerçeğe aykırı ifadelerle hazırlanan içerikler, avukatlar ve hukuk bürolarına onarılması yılları bulabilen hasarlar yaratabilir.

B2Press ile 50'den fazla ülkede basın bülteni dağıtmak mümkün.
Detaylı bilgi için hemen formu doldurun.
TEKLİF FORMU
Lütfen hedef ülkenizi seçiniz.
Lütfen geçerli bir isim giriniz.
Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz.
Lütfen onaylayın.
Tüm hakları saklıdır © B2Press B.V.
B2Press
Gönderiliyor...
B2Press